Flettverksgjerder hage

Norske forhold stiller store krav til netting og gjerdestolper. Riktig kombinasjon av maskestørrelse og trådtykkelse er betingelse for god kvalitet. Etter årelang erfaring anbefaler vi som standarddimmensjon 2,5-3,0/50 (betegner trådkjerne-utv.diam./maskevidde). Tråden er bygget opp med en kjerne som er varmgalvaniset og plastbelegg som er påført ved sintringsmetoden (smeltet på) som gir en fast forbindelse til trådkjernen. Eller som tykkgalvanisert  (250 gr sink pr m2) 2,7/50. Som gjerdestolper brukes galvanisert T-stål som mellomstolpe, L-stål som ende- og hjørnestolpe. All mekanisk bearbeiding som stansing av hull og sveising av “tapper” (fjellfeste) gjøres før galvanisering. Stolpene kan også leveres pulverlakkert i samme farge som den plastbelagte netting. Den galvaniserte stolpen for en forbehanling (kromatering) før den blir pulverlakkert.

Det lønner seg å satse på kvalitet.