Flettverksgjerde industri

Norske forhold stiller store krav til flettverksduken. Riktig kombinasjon av maskestørrelse og trådtykkelse er betingelse for god kvalitet. Etter årelang erfaring anbefaler vi som standarddimmensjon 2,5-3,0/50 (betegner trådkjerne-utv.diam./maskevidde). Tråden er bygget opp med en kjerne som er varmgalvaniset og plastbelegg som er påført ved sintringsmetoden (smeltet på) som gir en fast forbindelse til trådkjernen.

Det lønner seg å satse på kvalitet.