Flettverksgjerde industri - Heldal Gjerdenett AS

Flettverksgjerde industri

Norske forhold stiller store krav til flettverksduken. Riktig kombinasjon av maskestørrelse og trådtykkelse er betingelse for god kvalitet. Etter årelang erfaring anbefaler vi som standarddimmensjon 2,5-3,0/50 (betegner trådkjerne-utv.diam./maskevidde). Tråden er bygget opp med en kjerne som er varmgalvaniset og plastbelegg som er påført ved sintringsmetoden (smeltet på) som gir en fast forbindelse til trådkjernen.

Det lønner seg å satse på kvalitet.