Pigg-tråd

piggtrad

Overflatebehandling. Farger Tråd-dim. Lengde/bunt Vekt.
Sintret plastbelagt* Grønn 1.6/2.0 mm. ca. 250m 12.5 kg
Tykk-galvanisert* 1.7 mm. ca. 250m 12.5 kg

*: Lagerføres