Dreneringsrenner

dreneringsrennerSAPODRAIN er en dreneringsrenne produsert i polymerbeton, hvor det er lagt vekt på å skape et overskuelig og enkelt program med optimal funksjon og holdbarhet.

SAPODRAIN system A10 leveres med ristetyper fra kl A (områder for gang og sykkeltrafikk, 15kN) til kl F (områder med ekstreme trafikkbelastninger, 900kN)

SAPODRAIN system N20 og N30 brede dreneringsrenner, henholdsvis 200 og 300mm bredde.

SAPOLITE, en gjør det selv type med spalterist.

Følg linkene under og kom direkte til Polysan sine sider.