Bybanen depot og verksted

Se video av innkjøringsporten for Bybanen her

Heldal Gjerdenett leverte alt av porter og gjerder til dette prosjektet.

Gjerder -Palisader høyde 2,5 meter                                                                                                                            

Slagporter – Motoriserte Kjøreporter                                                                                                                         

Skyveport til innkjøring av vogner Dobbel Deltaport                                                                                             

Gangporter med adgangskontroll