Kvalitetsprodukter innen områdesikring, flettverk og stolper til gjerder, rister og dreneringsrenner

Sammen områdesikrer vi Norge

I slutten av 2017 ble vi, sammen med nye og eksisterende aktører, med på etablere OSN AS. Aksjonærene er lokale firmaer med stor dominans i sitt lokale hjemmemarked med rundt 20-40 mils omkrets. Gjennom OSN AS kan vi som lokale aktører samarbeide som en nasjonal aktør og utnytte hverandre til å bistå landsdekkende kunder.
Dette betyr at vi kan levere den samme kompetansen, den samme servicen, med de samme produktene – over hele Norge.

Har du behov for områdesikring? Ta kontakt med oss her!