Industriporter galvanisert

industriporter-galvanisert-med-sprossefylling Se eksempler

Betegnelse Ramme Høyde Bredde Portstolper Vekt m/stolper
Gangport * HUP60x60 2000 1000 HUP90 x 90  90 kg
Kjøreport dobbel * HUP60x60 2000 3000 HUP90 x 90  160 kg
Kjøreport dobbel * HUP60x60 2000 4000 HUP90 x 90  195 kg
Kjøreport dobbel * HUP60x60 2000 5000 HUP90 x 90  230 kg
Kjøreport dobbel * HUP60x60 2000 6000 HUP150 x 150  310 kg

*: Lagerføres