Pigg-tråd

piggtrad

Overflatebehandling.FargerTråd-dim.Lengde/buntVekt.
Sintret plastbelagt*Grønn1.6/2.0 mm.ca. 250m12.5 kg
Tykk-galvanisert*1.7 mm.ca. 250m12.5 kg

*: Lagerføres